Informace pro investory

Základní otázkou každého investora je otázka návratnosti investice. Při padeli je možné na ploše přibližně třikrát menší (20×10 metrů) jako je plocha tenisového kurtu (36×18 metrů) dosáhnout  dvakrát vyšší rychlost návratnosti investice než u tenisového kurtu. S ohledem na reálie našich zemí a na základě reálných zkušeností ze zahraničí jsme vypracovali materiál, který detailně rozpracovává dobu návratnosti investice. V případě, že byste měli zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat na některé z našich kontaktních adres.

Dalším plusem je, že samotný kurt nevyžaduje žádnou speciální péči. Pokud se nestane nepředvídatelné událost, pak jeden kurt může vydržet 8 až 10 let bez žádných výměn či oprav jednotlivých komponentů. Kurty je samozřejmě možné budovat venku nebo i v halách.

V neposlední řadě, padel = budoucnost. Padel má potenciál stát se velmi brzy celosvětově uznávaným sportem a jeho ambice je stát se olympijským sportem. Nabízí se tedy otázka, proč nevyužít tuto jedinečnou šanci a nebýt u zrodu nového sportu v naší krajině.


Protected with SiteGuarding.com Antivirus