Filozofie

  • Kvalita -> považujeme ji za nejdůležitější aspekt naší filozofie a dbáme na ni neustále ve všech fázích spolupráce s našimi klienty. Proměnné, týkající se kvality, sahají mnohem dále než jen k uspokojení potřeb zákazníka, zahrnují také všechny potřebné služby a pozornost ještě před samotným zahájením prodeje či poskytování služeb.
  • Klienti -> jsou středem naší pozornosti. Snažíme se uspokojit a vždy předčit očekávání zákazníků, jelikož jsme si plně vědomi jejich důležitosti pro fungování naší společnosti a víme, že právě spokojení klienti jsou pro nás tou nejlepší referencí.
  • Serióznost & Loajalita -> pracujeme s cílem vzbudit v klientech důvěru naší důsledností a příjemným vystupováním. Snažíme se být přátelští a za každých okolností udržovat profesionalitu.
  • Dlouhodobá spolupráce -> samotný prodej padelových kurtů nepovažujeme za ukončení spolupráce s našimi klienty, právě naopak, pro nás je to jen začátek spolupráce. Našim klientům jsme i po prodeji kurtů připraveni kdykoliv poskytnout jakoukoli pomoc a službu.
  • Flexibilita -> naší velkou devizí je schopnost pružně reagovat na jakékoliv změny a neočekávané situace, kterým se ale naší pedantní prací snažíme předcházet.


Protected with SiteGuarding.com Antivirus